Młodzieżowy Rzecznik Praw Ucznia

ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin   
tel./fax (81) 744-07-37, e-mail: poczta@lo6.lublin.eu
Adres ePUAP: /lo6lublin/SkrytkaESP

    

PROCEDURA wyboru Młodzieżowego Rzecznika Praw Ucznia

VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

z dnia 22 czerwca 2020 r.

 

Procedura zostaje wprowadzona na podstawie §17 regulaminu Samorządu Uczniowskiego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie.

 

§1. Stanowisko Młodzieżowego Rzecznika Praw Ucznia może pełnić wybrany w bezpośrednich, tajnych i równych wyborach uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie mający opinię osoby rzetelnej, przestrzegającej przepisów Statutu Szkoły i godnie ją reprezentujący, a także cieszący się zaufaniem wśród uczniów i pracowników Liceum.

§2. Wybory MRPU organizowane są na terenie szkoły najpóźniej w kwietniu danego roku szkolnego.

§3. W przypadkach szczególnych wybory MRPU mogą być organizowane w innym terminie.

§4. Samorząd Szkolny wyłania spośród członków 3 osoby tworzące komisję wyborczą.

§5. Komisja ustala terminarz wyborów, który obejmuje:

ogłoszenie terminu wyborów,
zebranie list kandydatów na MRPU,
przygotowanie kart do głosowania,
przeprowadzenie w wyznaczonym dniu wyborów,
ogłoszenie wyniku wyborów.
§6. Każdy oddział ma prawo wskazać jednego kandydata i Przedstawiciel Samorządu Klasowego zgłasza go najpóźniej tydzień przed terminem wyborów (według załącznika nr 1).

§7. Głos na MRPU mogą oddawać uczniowie i pracownicy szkoły stawiając krzyżyk przy nazwisku jednego z kandydatów na karcie do głosowania.

§8. MRPU zostaje osoba z największą liczbą głosów.

§9. W przypadku równej liczby głosów MRPU wskazuje opiekun SU spośród uczniów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§10. Kadencja MRPU jest roczna, ale o funkcję można ubiegać się ponownie.

§11. Kompetencje i zadania Młodzieżowego Rzecznika Praw Ucznia:

współpraca z Samorządem Uczniowskim i opiekunem SU ,
zapoznawanie i propagowanie wśród społeczności szkolnej praw i obowiązków ucznia,
reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej za zgodą dyrekcji szkoły,
zbieranie informacji o zjawiskach naruszających poczucie bezpieczeństwa ucznia i konfliktach w szkole (według załącznika nr 2) oraz przekazywanie ich do opiekuna SU,
współpraca z dyrekcją szkoły i opiekunem SU w zakresie szukania rozwiązań poprawiających poczucie bezpieczeństwa w szkole.


§12. Na koniec kadencji MRPU składa przed Samorządem Szkolnym relację ze swojej działalności z zachowaniem procedur RODO.

 Procedura na zebraniu Przedstawicieli Samorządów Klasowych w dniu 22.06.2020

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.