Aktualności

ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin   
tel./fax (81) 744-07-37, e-mail: poczta@lo6.lublin.eu
Adres ePUAP: /lo6lublin/SkrytkaESP

    

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne powinny być składane przez wnioskodawców w terminie do dnia 15 września br.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA, umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W ww aplikacji przewidziano trzy możliwości złożenia wniosku:

- wypełnienie i podpisanie przez wnioskodawcę odręcznie, wydrukowanego formularza wniosku i złożenie go w szkole do której uczęszcza uczeń (co wymaga potem wprowadzenia tego wniosku do aplikacji przez pracownika szkoły);

- wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę w aplikacji STYPENDIA, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie go w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;

- dla wnioskodawców posiadających profil zaufany istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie z podpisaniem poprzez profil zaufany za pomocą ePUAP. Wnioskodawca wypełnienia wówczas wniosek w aplikacji STYPENDIA, podpisuje go podpisem elektronicznym i przesyła za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż samo podpisanie wniosku nie jest tożsame z jego złożeniem. Wniosek podpisany powinien zostać bowiem przesłany za pośrednictwem ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły do której uczęszcza uczeń, dopiero wówczas uważa się go za wniosek złożony.

Informacja dotycząca składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Uchwala_nr_1122_z_regulaminem

 

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.