Historia VI LO

ul. Adama Mickiewicza 36, 20-466 Lublin   
tel./fax (81) 744-07-37, e-mail: poczta@lo6.lublin.eu
Adres ePUAP: /lo6lublin/SkrytkaESP

    

Historia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w LublineVI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie jest to szkoła integralnie związana z rozwojem dzielnicy Dziesiąta, o dużym znaczeniu dla całego Lublina i okolic. Jej początki sięgają 23 czerwca 1948 roku, kiedy to pan Andrzej Misiuk kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej nr 14 w Lublinie (mieszczącej się wówczas przy ulicy Bychawskiej 116) został upoważniony przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego do organizacji Publicznej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego jako szkoły rozwojowej. Przewidywano utworzenie w roku szkolnym 1948/49 jednej klasy VIII-ej i ewentualnie jednej IX-ej. Zapotrzebowanie okazało się większe od pierwotnych zamiarów władz oświatowych. W tej peryferyjnej wówczas dzielnicy Lublina nie było bowiem szkoły średniej. Powstające liceum wzbudziło więc żywe zainteresowanie rodziców i młodzieży nie tylko z tej części Lublina, ale również mieszkańców okolicznych wsi i osad. Tak pozostało do dzisiaj. Bazą dla tworzonego Liceum były Publiczne Szkoły Powszechne nr 14 i nr 16, a nowa placówka nosiła nazwę Publicznej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego. Organizatorski wysiłek pana Andrzeja Misiuka okazał się owocny, 1 września 1948 r. 116 uczniów rozpoczęło naukę w trzech klasach licealnych (dwie VIII-e i jedna IX). W maju 1951 r. odbył się pierwszy egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 53 abiturientów z dwóch klas (tej pierwszej rozpoczynającej w 1948 r. działalność szkoły i utworzonej w międzyczasie klasy pedagogizującej, w której znalazła się m.in. młodzież z rozwiązywanych wówczas szkół prywatnych).
Pierwszym dyrektorem Liceum został pan Władysław Łyszczarz. Od 1961 do 1968 r. szkołą kierował pan Bronisław Krzysik, od 1968 do 1990 roku pani Apolonia Weinper, a od 1990 roku pan Eugeniusz Molas. Liceum rozwijało się powoli, ale systematycznie mimo trudnych warunków lokalowych, zajmując wraz z innymi placówkami gmach szkolny przy ul. Kunickiego 116. W październiku 1962 r. otrzymało własny budynek przy ul. Mickiewicza 36, w którym mieści się do dziś. Kolejni dyrektorzy szkoły dbali o rozwój placówki, a byli to pani Barbara Kosacka-Burek (2002 - 2009), pan Dariusz Tomczuk (2009-2019). Obecnie urząd dyrektora od 2019 roku sprawuje pani Marzena Kamińska.

Rozwój szkoły ilustrują następujące liczby:
1948 r.  3 oddziały 116 uczniów
1958 r.  8 oddziałów 310 uczniów
1968 r.  11 oddziałów 350 uczniów
1978 r.  20 oddziałów 570 uczniów
1988 r.  25 oddziałów 830 uczniów
1998 r.  24 oddziały 804 uczniów
2001 r.  24 oddziały 806 uczniów

Zmieniła się nazwa szkoły:
W 1948 r. to Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego (rozwojowa)
od 1953 r.  - Szkoła Podstawowa nr 14 i IV Liceum Ogólnokształcące
od 1960 r.  - Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 4
od 1965 r. - Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 4 im A. Zawadzkiego
W 1970 r.  nastąpił formalny rozdział szkoły podstawowej i licealnej na Szkołę Podstawową nr 40, którą później przeniesiono do nowego gmachu na osiedlu Kruczkowskiego i VI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Zawadzkiego, które pozostało w budynku przy ul. Mickiewicza.
od 1990 r. - VI Liceum Ogólnokształcące
od 16 XII 1994 r. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłatają.

W pierwszych latach istnienia szkoła nie miała swojego patrona. W roku szk. 1951/52 pojawia się wprawdzie imię Mariana Buczka jako patrona, brakuje jednak formalnej decyzji władz oświatowych o nadaniu szkole tego imienia, które wkrótce znika z dokumentacji szkolnej. Dopiero w 1965 r. dla uczczenia pamięci (zmarłego w 1964 r.) działacza partyjno- państwowego Aleksandra Zawadzkiego, nadano szkole jego imię. Trudności w identyfikowaniu się społeczności szkolnej z osobą patrona były przyczyną podjętych w styczniu 1989 r. starań o zmianę imienia szkoły. W kwietniu 1990 r. władze oświatowe wyraziły zgodę na zaprzestanie używania przez szkołę imienia Aleksandra Zawadzkiego, a 16 XII 1994 r. nastąpiło uroczyste nadanie VI Liceum Ogólnokształcącemu imienia Hugona Kołłątaja - wybitnej postaci polskiego oświecenia.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja

ul. Adama Mickiewicza 36
20-466 Lublin
tel./fax (81) 744-07-37
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.